طی حکمی از سوی مهندس محمد ارشدی رییس کل جبهه ی اعتدال گرایان ایران اسلامی، مصطفی عباسی به عنوان معاون سیاسی و عضو شورای راهبردی این جبهه منصوب شد.

برادر ارجمند
جناب آقاى مصطفى عباسى

نظر به تجارب ارزنده، تعهد و توانمندى سرشار، جنابعالى را که به زینت اعتدال، نشاط و جوانى آراسته اید، به عنوان معاون سیاسی جبهه ی متحد اعتدال گرایان و عضو شورای راهبردی منصوب مى نمایم.

امیدوارم در سایه ى عنایات ویژه ى حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و در سال “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و مدیریت جهادى” که با تدبیر رهبرى معظم نام نهاده شده ، بتوانید موجبات خدمت رسانى روز افزون به آرمان های اعتدال را فراهم آورید.

امید است با عنایت الهى در خدمت به مردم شریف و نظام مقدس جمهورى اسلامى موفق باشید.

محمد ارشدی
رییس کل جبهه متحد اعتدال گرایان ایران اسلامی

خاطر نشان می کند که در انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری، مصطفی عباسی ریاست ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در شمال استان اصفهان و عضویت شورای مرکزی ستاد مردمی کشوری را بعهده داشت.